Geen categorie, panel/tak

Westers Imperialisme en de War on Terror | Decolonial Learning Session #7

Op welke manier zien we oriëntalisme en neo-koloniale praktijken terug in de zogeheten ‘War on Terror?’

De zogeheten ‘war on terror’ heeft meerdere landen gedestabiliseerd en een permanent conflict veroorzaakt in diverse landen in West Azie/ het ‘Midden-Oosten’. Welke neo-koloniale en geo-politieke belangen liggen hieraan ten grondslag? En op welke manier speelt westers oriëntalisme en imperialisme een rol in de legitimering van de zogeheten ‘interventies’? Sheher Khan zal in zijn lezing ingaan op de rol van Westerse landen in het destabiliseren van de regio, de manier waarop oriëntalisme een rol speelt en de mythes die ten grondslag liggen aan de ‘War on Terror’

Voor audio kan je hier klikken.

Bio Sheher Khan:
Sheher Khan is geboren en getogen in Amsterdam. Hij heeft politicologie gestuurd aan de Vrije Universiteit en heeft zich verdiept op de geopolitieke ontwikkelingen in de islamitische wereld. Sinds 2018 is hij fractievertegenwoordiger van de Amsterdamse fractie van DENK.

Lees:  

> Five misconceptions on terrorism klik hier

> Unworthy victims: Western wars have killed four million Muslims since 1990 klik hier

> Sleeping With the Devil: How U.S. and Saudi Backing of Al Qaeda Led to 9/11 klik hier

Kijk:  

> Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People klik hier

>  Ramon Grosfoguel talks about WAR ON TERROR (MARCH 2021) klik hier

Standaard
panel/tak

Inheemse Cosmovisies op autonomie | Decolonial Learning Session #3

Wat kunnen we leren van radicale sociale bewegingen zoals de Zapatista’s en de Mapuches? Een reflectie vanuit Inheemse perspectieven en waarden op de westerse democratie, economie en natiestaat.

Waarom is het belangrijk om alternatieve zienswijzen te integreren bij een analyse over de inrichting van onze samenlevingen? In deze learning sessie gaat Chautuileo allereerst in op de destructieve werking van neoliberalisme, Europese democratische waarden en natiestaten vanuit het perspectief van de Kume Mogen, de cosmovisie van de Mapuche. Daarnaast zal worden gereflecteerd op de lessen en betekenis van radicale (inheemse) grassroots bewegingen uit Latijns-Amerika voor het dekolonisatie proces hier. Kunnen de inheemse wereldbeelden, principes en waarden beschouwd worden als hedendaagse alternatieven die ons handelingsperspectief en inspiratie bieden voor de verdieping van dekolonisatie processen?

Lezing Chautuileo Tranamil “Inheemse Cosmovisie op Autonomie”

Voor audio kan je hier klikken.

Bio Chautuileo Tranamil:
Chautuileo is Mapuche, geboren in Chile en opgegroeid in Nederland. Chautuileo is middels adoptie gestolen van haar familie om in het westen opgevoed te worden met Christelijke waarden. Gelukkig heeft ze haar familie in wallmapu weer gevonden en is ze actief in het integreren van een inheems perspectief in haar werk. Ze is politicologe met een expertise in Conflictstudies, International Relations en Inheemse rechten. Daarnaast is ze mede-oprichter van Aralez, een pan-decolonial netwerk voor dekolonisatie, reparatie, cosmovisie en healing. Verder is ze verbonden aan MasNewen foundation, gericht op het combineren van inheemse kennis met restoratieve en regeneratieve landbouw. En is ze actief binnen de interlandelijke adoptie lobby voor het stimuleren van dekolonisatie en reparatie processen.

Kijk-, lees- en luister tips

Video

> Choyün – Brotes de la Tierra (corto animado Mapuche) klik hier

(Engelse ondertiteling) 

> Alberto Curamil, 2019 Goldman Environmental Prize, Chile , klik hier

> Reprimen violentamente Marcha Mapuche exigiendo justicia para Brandon Hernandez Huentecol, klik hier

Books  

> Becoming Mapuche: Person and Ritual in Indigenous Chile, M Course

> Thunder Shaman: Making History with Mapuche Spirits in Chile and Patagonia, A. M. Bacigalupo

> Braiding Sweetgrass, R. W. Kimmerer 

> Zapatistas: Rebellion from the Grassroots to the Global, A Khasnabish 

> Compañeras: Zapatista women’s stories, H. Klein 

> Seven Lessons for Social Justice Activists from the Zapatistas, J. Wedes

Info Decolonial Learning Sessions
The goal of the decolonial learning sessions is to build a larger and more sustainable activist community and network which can exchange and learn more about decolonial theory and practise. During the online lectures and interactive Q&A sessions, participants will be provided with perspectives on decolonization, activist movements, colonial history, different forms of oppression, spirituality, and how neo-colonialism is manifesting today. The program is meant for those who are interested in being part of, social movements, activism or who want to learn more about the ongoing global struggle for decolonization and dismantling forms of oppression. The goal for the learning sessions is that they are accessible for people with or without academic backgrounds. The program consists of both a recorded part and an interactive Q&A with participants that is not recorded. Would like to donate for the learning sessions? IBAN: NL67 TRIO 0320036073 t.n.v. Stichting Aralez Mention “Decolonial Learning Sessions”

Would like to donate for the learning sessions?
IBAN: NL67 TRIO 0320036073 t.n.v. Stichting Aralez Mention “Decolonial Learning Sessions”
Standaard
panel/tak

Anti-racisme op de werkvloer: strategieën van verzet | Decolonial Learning Session #2

Hoe ga je om met racisme op de werkvloer? Wat zijn strategieën om individueel en institutioneel racisme uit te dagen? In deze sessie biedt Pravini Baboeram analyse en ervaringen om racisme in een professionele context te bestrijden. Pravini baboeram zal in gesprek gaan met de deelnemers om dieper in te gaan op het begrip van racisme. Hierbij wordt het onderscheid toegelicht tussen racisme en discriminatie, maar ook tussen individueel en institutionele vormen van racisme. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In het tweede gedeelte zullen de deelnemers zelf aan het werk gezet worden om samen te reflecteren over strategieën en handelingsperspectieven rondom anti-racisme op de werkvloer.

Anti-racisme op de werkvloer: strategieën van verzet | Decolonial Learning Session #2

Voor audio opname kan je hier klikken.

Bio Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie en anti-racisme. Ook is zij werkzaam voor een non-profit organisatie die zich bezig houdt met diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is ze mede-oprichter van Holi is geen Houseparty, een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi, en initiatiefnemer van de Anti-racisme Stemwijzer. Ook heeft ze de campagne Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary. Pravini heeft ook Indian History Month opgezet om verhalen en bijdragen van mensen uit de Indiase diaspora te vieren. In 2019 bracht ze haar nieuwe album uit en documentaire “The Uprising”, een film over de anti-racismebeweging in Europa.

Kijk-, lees- en luister tips

Video/Documentary

> Quote docu: fiscalist Karim Aachboun over zijn strijd tegen minister Grapperhaus, 2018, klik hier

Artikelen 

> Racistisch uitgescholden docent voelt zich in de steek gelaten door Haagse Hogeschool, 2021, F. van Heest, Klik hier
>Rechters: tweet Yasmina Haifi valt onder vrijheid van meningsuiting, 2017, E. Butter, klik hier
> PwC over diversiteit: ‘Iemand die kritisch is laten we niet de mond snoeren’, J. Douwes, klik hier.
> Onderzoek de Grijze Campagne! (ondertekende brief) Link: www.grijzecampagne.nl

Info Decolonial Learning Sessions
The goal of the decolonial learning sessions is to build a larger and more sustainable activist community and network which can exchange and learn more about decolonial theory and practise. During the online lectures and interactive Q&A sessions, participants will be provided with perspectives on decolonization, activist movements, colonial history, different forms of oppression, spirituality, and how neo-colonialism is manifesting today. The program is meant for those who are interested in being part of, social movements, activism or who want to learn more about the ongoing global struggle for decolonization and dismantling forms of oppression. The goal for the learning sessions is that they are accessible for people with or without academic backgrounds.

Would like to donate for the learning sessions? IBAN: NL67 TRIO 0320036073 t.n.v. Stichting Aralez Mention “Decolonial Learning Sessions”

Standaard
panel/tak

Decolonizing the University | Decolonial Learning Session #1

Tijdens de leersessie “Decolonizing the University” is er middels een lezing en Q&A met Max Arto de Ploeg gereflecteerd op de geschiedenis van westerse universiteiten in relatie tot het kolonialisme. Voor wie werd er kennis geproduceerd en voor welk doeleinde? En op welke manier droeg kennisproductie bij aan het kolonialisme? Aan de hand van deze vragen is gekeken naar de ethiek en positie van de universiteit en kennisproductie in relatie tot neo- kolonialisme vandaag de dag.

Lezing Max Arto de Ploeg “Decolonizing the University”

Voor audio kan je hier klikken

Bio Max Arto de Ploeg
Max is een community builder, grassroot organisator, moderator, gastdocent en spreker. Als organisator was hij de oprichter en programmacoördinator van de Decolonial School in Amsterdam (periode maart-juni 2016) waarin hij betrokken was bij de studentenbeweging voor dekolonisatie (periode 2015-2016). Na en tijdens de bezetting van het Maagdenhuis (2015) was hij betrokken bij het opzetten van de Diversiteitscommissie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij tijdens het onderzoek van de commissie (2016-2017) als student-assistent en coördinator voor Gloria Wekker werkte. Momenteel werkt Max als programmamaker voor een Inclusieve Stad bij Pakhuis de Zwijger en is hij projectleider van de jaarlijkse Week tegen Racisme.

Kijk-, lees- en luister tips

Panels, lezingen en interviews:
> Institutioneel Racisme #2: panel over Kennisproductie en Onderzoek (60 mins, klik hier)
> Decolonising Knowledge: What is Decolonisation? (45 mins, klik hier)

Leestips:
> About Them, But Without Them: Race and Ethnic Relations Studies in Dutch Universities by Kwame Nimako, University of Amsterdam (klik hier)
> The Structure of Knowledge in Westernized Universities: Epistemic Racism/Sexism and the Four Genocides/Epistemicides. R. Grosfoguel (klik hier)
> Decolonizing the University: rethinking its ethics. by M. de Ploeg, Accent Magazine (klik hier)
> ‘No democratisation without decolonisation’ by M. & C. de Ploeg. Tijdschrift voor Genderstudies (klik hier)
> Book: Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. L. Tuhiwai Smith

Info Decolonial Learning Sessions
The goal of the decolonial learning sessions is to build a larger and more sustainable activist community and network which can exchange and learn more about decolonial theory and practise. During the online lectures and interactive Q&A sessions, participants will be provided with perspectives on decolonization, activist movements, colonial history, different forms of oppression, spirituality, and how neo-colonialism is manifesting today. The program is meant for those who are interested in being part of, social movements, activism or who want to learn more about the ongoing global struggle for decolonization and dismantling forms of oppression. The goal for the learning sessions is that they are accessible for people with or without academic backgrounds. The program consists of both a recorded part and an interactive Q&A with participants that is not recorded.

Would like to donate for the learning sessions? IBAN: NL67 TRIO 0320036073 t.n.v. Stichting Aralez Mention “Decolonial Learning Sessions”

Standaard
panel/tak

Decolonizing the Curriculum (Lecture)

Tijdens het Think Global Festival gehost door de Hogeschool van Amsterdam gaf Pravini Baboeram een keynote over ‘Decolonizing the curriculum’. In deze Keynote zet ze de dimensies van kolonialisme uit en de verschillen tussen de begrippen ‘diversiteit’ en ‘dekolonisatie’ in theorie en praktijk. De hele keynote is terug te zien op youtube.


Bio Pravini:
Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie en anti-racisme. Ook is zij werkzaam voor een non-profit organisatie die zich bezig houdt met diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is ze mede-oprichter van Holi is geen Houseparty, een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi, en initiatiefnemer van de Anti-racisme Stemwijzer. Ook heeft ze de campagne Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary. Pravini heeft ook Indian History Month opgezet om verhalen en bijdragen van mensen uit de Indiase diaspora te vieren. In 2019 bracht ze haar nieuwe album uit en documentaire “The Uprising”, een film over de anti-racismebeweging in Europa.

Extra: Lees- kijk- en luistertips over verschil tussen diversiteit & dekolonisatie
– documentary: The Uprising door Pravini Baboeram, klik hier
– Educational Toolkit: A Guide for Educators to Engage Students in Decolonizing the Mind, klik hier
– Opinie: “Fuck diversiteit: We willen Dekolonisatie” door Max de Ploeg, klik hier
– Article: How to Uphold White Supremacy by Focusing on Diversity and Inclusion, klik hier
– Article: Diversity is a white word by Tania Canas, klik hier
– Article: Decolonization is not a metaphor, Eve Tuck k. wayne Yang, klik hier
– Article: Diversity is for white people: The big lie behind a well-intended word, klik hier

Standaard
panel/tak

What is Decolonisation? (interview)

In this two part interview dr. Rolando Vázquez gives an introduction about key concepts and questions for the decolonisation of knowledge. Vázquez is an associate professor of Sociology at the University College Roosevelt of Utrecht University and co-founder of the Decolonial Summer School. The sessions were recorded by Studium Generale TU Delft in relation to the Decolonising Knowledge series.

Part I : Interview with Rolando Vázquez: What is decolonisation?

Part II : Interview with Rolando Vazquez : Decolonising Design & engineering

Extra Readingtips & links:
– More information about the full lecture series of Decolonising Knowledge can be found here
– A reading-list that was made for the Decolonising Knowledge series at SG TU Delft can be found here
– Link to more information about the Decolonial Summer School in the Netherlands can be found here

Standaard
panel/tak

Dutch Neo-colonialism in Brazil (Panel)

Amsterdam Collective for Democracy in Brazil initiated an event about Dutch neo-colonial relations with Brazil. The event looked at Dutch economic ties with the Brazilian political and corporate elites and how these affect the Brazilian population, in particular Indigenous peoples, nature and the global climate.

Watch back the event below:

Background event:
The Netherlands is a major business partner to Brazil and has not been deterred by the record of human rights’ abuses by Bolsonaro’s government, nor by the coup d’Etat against the president Dilma Rousseff in 2016. This event informs the public about Dutch neocolonial relations with Brazil, presenting a first-hand testimony from a Brazilian Indigenous leader and discussing a set of actions for the weakening of corporate power and control of nature in Brazilian territories.

In 2019, the first year of Bolsonaro’s mandate, deforestation in the Amazon was the highest in 11 years, accounting for over 10 thousand square km of cleared forest with a further increase of 23% in 2020. Also Brazil currently has the third highest number of Indigenous people being killed in the world according to data from Global Witness.

Extra background & reading tips on Dutch Neo-Colonialism in Brazil:

Dutch Neo-colonial investors in brazil :
The Dutch government is complicit in the destruction of the Amazon by advising and aiding the Brazilian government on infrastructural projects to get resources out of the Amazone in relation to trade agreements. More information about this can be found in a report by Both-ends called “Complicity in Destruction: how Northern consumers and financiers sustain the assault on the Brazilian Amazon and its peoples” and in the article “Zo helpt de Nederlandse Overheid mee aan de vernietiging van de Amazone” written in OneWorld. Also the EU Mercosur trade-agreements are increasing the climate crisis and impact on the Amazon as can be found in a report from Grain and a report from Friends of the Earth. Also the Intercept wrote an extensive article about Bolsonaro’s policies that are colonising the Amazone and oppressing Indigenous people in Brazil.

Besides these trade-agreements and governmental alliances, also commercial banks and pension funds are complicit in the destruction of the environment and human rights violations. Both Ends for this purpose made a “Fair Finance Guide.” This chart illustrates how 21 banks, insurers and pension funds that are currently active in the Dutch market are also involved in soy and beef-driven deforestation in the Amazon region. To be specific, 6 out of 7 Dutch banks, 5 out of 9 insurance companies and 10 out of 10 Dutch pension funds have financial relationships with one or more deforestation-risk companies.

To find out which banks have more ethical investment policies one can take a look at the “Eerlijke bankwijzer” initiative. This initiative maps and ranks Dutch banks on their ethical or non-ethical investments in different sectors, this way you can make sure to put your money at the right bank.

Colonial History: Dutch Brazil
Did you know that ‘Dutch Brazil’ was the most important colony of the West India Company during the so-called ‘Dutch Golden Age’? This period of Dutch colonisation and occupation of Brazil also contributed to the ideological development of ‘free trade’ in Europe, which you can read more about in “Dutch Brazil and the Making of Free Trade Ideology” by Arthur Weststeijn. A larger overview and list of reading-tips about ‘Dutch Brazil’ can be found here.

Another important fact is that banks and insurance companies, like today, have historically been involved in providing the financial infrastructure and means for colonial businesses. An example of this is the involvement of Dutch bank ABN-AMBRO in the trans-atlantic slave trade and plantation system in both east and west side of Dutch colonies. An article providing examples of this can be found in OneWorld article titled “How Dutch Banks made Profit from Slavery

In conclusion, for centuries former colonies have been plundered, environments destroyed and people oppressed for the extraction of profit and goods for western markets, governments and corporations. As one of the speakers explained, the current extraction industry in the Amazon is a from of “organised crime.” The Dutch government and financial institutions continue to profit from and are complicit in maintaining this colonial ‘business as usual’ with a ‘free trade’ ideology that is based on centuries of theft.

this blog post was made possible with the input of Amsterdam Collective for Democracy in Brazil. Partner organizations for this event were Transnational Institute (TNI), the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) and Both ENDS. Original link to the event can be found here.Standaard