Geen categorie

Earth Day Lezing: Rechten van de Natuur als onderdeel van de wetgeving

Hoe gebruiken communities de wet voor een herziening van `mens vs. Natuur relatie´. In het kader van Earth Day en the Century of Indigenous Liberation organiseert Aralez een lezing met dr. Daphina Misiedjan in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam).

De Rechten van de Natuur is een rechts discipline die elke dag ontwikkeld en groeit. Deze discipline ziet de Natuur en natuurlijke fenomenen als rivieren, bergen en bossen als dingen die, net als mensen, rechten hebben. Denk hierbij aan rechten voor herstel, bescherming, etc. Net als bij mensenrechten kunnen de Rechten van de Natuur worden afgedwongen en bekrachtigd in de rechtbank. De erkenning van Rechten van de Natuur is een langdurige strijd geweest van lokale en vaak Inheemse communities. In deze lezing zal dr. Misiedjan uitleggen welke historische rol de wet heeft gespeeld in het mogelijk maken van ecologische degradatie en hoe communities deze uitbuitings relatie met de natuur hebben bestreden middels hun eigen wereldbeelden en zelfbeschikkingsrechten. De Rechten van de Natuur zullen worden verkend als een nieuwe vorm van wetgeving, wat bijdraagt aan het zien van de Natuur als een subject met rechten in plaats van een object wat uitgebuit kan worden. Daarnaast zullen er verschillende uitdagingen worden verkend die te maken hebben met deze onderwerpen.


Biografie
Dr. Daphina Misiedjan is een assistent-professor in mensenrechten en het milieu aan het International Institute of Social Studies (ISS/Erasmus University Rotterdam). Daarnaast is ze associated researcher bij het Utrecht Center for Oceans and Sustainability Law en is ze een expert bij het United Nations Harmony with Nature programma. Ze heeft een PhD in Legal Research aan de universiteit van Utrecht en haar eerste boek is getiteld: Towards a Sustainable Human Rights to Water. Ze heeft gepubliceerd op verschillende ecologische vraagstukken, in het bijzonder gerelateerd aan water in de context van Suriname, Yemen en het Nederlandse koninkrijk. Dr. Misiedjan is opgegroeid in Nederland en heeft een Marron Surinaamse afkomst. Haar interesses liggen bij milieugerelateerde ontwikkeling in het zogenaamde Globale Zuiden, met een nadruk op de Cariben. Daarnaast is ze geïnteresseerd in hoe milieurechtvaardigheid wordt gegenereerd binnen gemarginaliseerde groepen in het zogenaamde Globale Noorden.

Lees tips:
Pollution is Colonialism geschreven door Max Liboiran

Dear Science and Other Stories geschreven door Katherine McKittrick

Decolonial Ecology: Thinking from the Carribean World (Critical South) door Malcolm Ferdinand

Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600 – 1860 geschreven door Richard H. Grove


Standaard
Podcast Interview

Intergenerationeel gesprek over sociale strijd | Indian History Month (Interview)

Intergenerationeel gesprek over sociale strijd en de ‘Lessons learned’ uit de jaren ’80 voor de dekoloniale strijd van nu. In het kader van Indian History Month host Aralez een gesprek tussen twee generaties van activisten Pravini Baboeram en Sitla Bonoo.

Het thema van Indian History Month dit jaar is #ASHANTI , vernoemd naar de feministische vrouwenkrant ASHANTI uit de jaren ’80. De krant werd geleid door Surinaamse vrouwen, waarvan de vaste kern bestond uit Hindostaanse vrouwen. ASHANTI was progressief, internationaal en dekoloniaal. Ze maakte onderdeel uit van de grotere vrouwenbeweging die in de jaren ’80 streed voor emancipatie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Wat kan de generatie activisten van nu leren van de ervaringen van toen? Hoe brachten zij eenheid in diversiteit? Welke rol speelde identiteit en internationale solidariteit hierin? En hoe gingen zij om met witte mensen in de anti-racisme strijd? Deze vragen en meer staan centraal in dit intergenerationele gesprek tussen Sitla Bonoo, mede-oprichtster van ASHANTI, en Pravini Baboeram, artiest en activist. Op basis van de artikelen van ASHANTI uit het verleden en de dilemma’s die de generatie van nu ervaart delen de sprekers hun visie voor de toekomst.

Achtergrond sprekers:

Sitla Bonoo was verbonden als vormingswerkster/emancipatiewerkster in de jaren ‘80 aan de Stichting voor Surinamers Den Haag. Vanuit die functie organiseerde ze talloze emancipatieactiviteiten voor vrouwen en jongeren. Ze was actief in de linkse beweging en één van de oprichtsters van de vrouwenkrant ASHANTI.

Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie en anti-racisme. Ze heeft de campagne Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary. In 2019 bracht ze de muzikale documentaire “The Uprising” uit, een film over de anti-racismebeweging in Europa.

voor meer informatie over Indian History month en overige programmering kan je Sarnamihuis volgen door hier te klikken.

Extra lees- kijk- en luistertips:
> Emancipating History Reeks: hier worden verschillende generatie activisten in beeld gebracht middels LIVECAST. Klik hier voor meer informatie en hier voor de gehele reeks.

Standaard
panel/tak

What is Decolonisation? (interview)

In this two part interview dr. Rolando Vázquez gives an introduction about key concepts and questions for the decolonisation of knowledge. Vázquez is an associate professor of Sociology at the University College Roosevelt of Utrecht University and co-founder of the Decolonial Summer School. The sessions were recorded by Studium Generale TU Delft in relation to the Decolonising Knowledge series.

Part I : Interview with Rolando Vázquez: What is decolonisation?

Part II : Interview with Rolando Vazquez : Decolonising Design & engineering

Extra Readingtips & links:
– More information about the full lecture series of Decolonising Knowledge can be found here
– A reading-list that was made for the Decolonising Knowledge series at SG TU Delft can be found here
– Link to more information about the Decolonial Summer School in the Netherlands can be found here

Standaard