Podcast Interview

Intergenerationeel gesprek over sociale strijd | Indian History Month (Interview)

Intergenerationeel gesprek over sociale strijd en de ‘Lessons learned’ uit de jaren ’80 voor de dekoloniale strijd van nu. In het kader van Indian History Month host Aralez een gesprek tussen twee generaties van activisten Pravini Baboeram en Sitla Bonoo.

Het thema van Indian History Month dit jaar is #ASHANTI , vernoemd naar de feministische vrouwenkrant ASHANTI uit de jaren ’80. De krant werd geleid door Surinaamse vrouwen, waarvan de vaste kern bestond uit Hindostaanse vrouwen. ASHANTI was progressief, internationaal en dekoloniaal. Ze maakte onderdeel uit van de grotere vrouwenbeweging die in de jaren ’80 streed voor emancipatie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Wat kan de generatie activisten van nu leren van de ervaringen van toen? Hoe brachten zij eenheid in diversiteit? Welke rol speelde identiteit en internationale solidariteit hierin? En hoe gingen zij om met witte mensen in de anti-racisme strijd? Deze vragen en meer staan centraal in dit intergenerationele gesprek tussen Sitla Bonoo, mede-oprichtster van ASHANTI, en Pravini Baboeram, artiest en activist. Op basis van de artikelen van ASHANTI uit het verleden en de dilemma’s die de generatie van nu ervaart delen de sprekers hun visie voor de toekomst.

Achtergrond sprekers:

Sitla Bonoo was verbonden als vormingswerkster/emancipatiewerkster in de jaren ‘80 aan de Stichting voor Surinamers Den Haag. Vanuit die functie organiseerde ze talloze emancipatieactiviteiten voor vrouwen en jongeren. Ze was actief in de linkse beweging en één van de oprichtsters van de vrouwenkrant ASHANTI.

Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie en anti-racisme. Ze heeft de campagne Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary. In 2019 bracht ze de muzikale documentaire “The Uprising” uit, een film over de anti-racismebeweging in Europa.

voor meer informatie over Indian History month en overige programmering kan je Sarnamihuis volgen door hier te klikken.

Extra lees- kijk- en luistertips:
> Emancipating History Reeks: hier worden verschillende generatie activisten in beeld gebracht middels LIVECAST. Klik hier voor meer informatie en hier voor de gehele reeks.

Standaard
Podcast Interview

Decolonizing Dutch Commemoration (Interview)

In this interview with Chris de Ploeg we look at the coloniality and politics of the second world war commemoration in the Netherlands. We look at the question of who is being remembered, the eurocentricity of dutch history surrounding the second world war and the nationalism behind the dutch commemoration.

Bio Chris Kaspar de Ploeg (1994) is an investigative journalist, grassroots organizer, speaker, moderator and author of Ukraine in the Crossfire. He has worked with Platform Authentieke Journalistiek and De Groene Amsterdammer and his work has been published in various other media. Chris was a lead organizer in the historic student movement of 2015 that occupied the humanities faculty and the managerial headquarters of the University of Amsterdam for nearly two months, under the banners of De Nieuwe Universiteit and the University of Colour.

Extra Reading and watching tips by Chris Kaspar de Ploeg

English
– Article; Dutch Memorial Day: Erasing people after death, by Annemarie Toebosch, the conversation, link
– Book: A people’s History of the Second world war,
by Donny gluckstein, link
– Article; Unmasking the Politics of Commemoration Reclaiming WW2, by Chris de Ploeg, Dissident Voice link

Dutch
– Article; waarom ik niet achter deze dodenherdenking sta, door Chris de Ploeg, Onworld link
– Article: Duizenden zwarte soldaten hebben Europa bevrijd, maar hun gezichten zien we amper als we de oorlog herdenken, door Karin Amatmoekrim, de Correspondent link
– Interview/Podcat: Wat er mis is met Dodenherdenking met Chris de Ploeg , Radio Kookpunt link

Videocolumn (dutch & english subtitles) on the forgotten history of the dutch 4th may commemoration
Panel discusion (dutch) on who is remembered and who is forgotten

Standaard