Geen categorie

De impact van het kolonialisme op queer identiteiten in India | Decolonial Learning Session #18

In het kader van Indian History Month gaf Rocher Koendjbiharie een lecture over de impact van het kolonialisme op queer identiteiten in India.

Het Westen claimt de voorloper te zijn op LHBTQIA+ rechten en ziet zichzelf als de drager van progressieve waarden. Met een wijzende vinger veroordeelt het Westen landen in het Mondiale Zuiden die de rechten van de LHBTQIA+ gemeenschap onvoldoende waarborgen. Maar, het Westen besteed geen aandacht aan het feit dat veel sentimenten en soms zelfs wetgevingen in deze landen juist een erfenis zijn van de Westerse aanwezigheid ten tijde van het kolonialisme. In deze Decolonial Learning Session gaf Rocher Koendjbiharie inzicht in de impact van het kolonialisme op  queer identiteiten. Aan de hand van voorbeelden uit India laat hij zien hoe landen die nu worden veroordeeld op LHBTQIA+ vraagstukken juist een rijke geschiedenis aan genderdiversiteit en queer identiteiten hebben en door het kolonialisme zijn onderdrukt en gewist.

Om de audio van deze sessie als podcast te beluisteren klik je hier

Biografie
Rocher Koendjbiharie is schrijver, spreker, podcaster en publicist. Hij is oud-hoofdredacteur van online LHBTQIA+-platform Expreszo.nl en nu podcast-host van Nee, Man de podcast. Middels geschreven en gesproken woorden probeert hij de wereld een betere plek te maken. Hij ziet zijn pen als een wapen in zijn strijd tegen onrecht.

Lees, kijk en luistertips:

Standaard
Geen categorie

H.E.R.S.T.E.L.: Coalitiebouw in de praktijk | Decolonial Learning Session #17

In deze Decolonial Learning Session introduceert decolonial organizer Pravini Baboeram een framework voor activisten en organisaties die zich inzetten tegen onderdrukking om visie en expressie te geven aan positieve doelen: strijden vóór H.E.R.S.T.E.L.

Pravini legt in het begin van de sessie een aantal pijlers delen die kunnen helpen bij coalitiebouw voor dekolonisatiewerk. Belangrijk hierbij is dat het framewerk geen EXTRA werk bovenop het campagnewerk dat je al doet geeft, maar meer helpt de verbanden tussen de verschillende anti-racisme, anti-sexisme, anti-validisme, anti-kapitalistische actoren te versterken door een gedeelde horizon: H.E.R.S.T.E.L.

Twee speciale gasten voorzagen ons van een voorbeeld van hoe hun werk past binnen H.E.R.S.T.E.L. framewerk.

Benieuwd? Bekijk de sessie en raak betrokken als persoon of samen met anderen met wie je samenwerkt aan verandering. In het tweede deel van de Decolonial Learning Session werd er in break out rooms gereflecteerd op een discussievraag. We sluiten af met het plenair delen van inzichten en mogelijke manieren voor follow-up betrokkenheid.Biografie
Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie en anti-racisme. Ook is zij werkzaam voor een non-profit organisatie die zich bezig houdt met diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is ze mede-oprichter van Holi is geen Houseparty, een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi, en initiatiefnemer van de Anti-racisme Stemwijzer. Ook heeft ze de campagne Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary. Pravini heeft ook Indian History Month opgezet om verhalen en bijdragen van mensen uit de Indiase diaspora te vieren. In 2019 bracht ze haar nieuwe album uit en documentaire “The Uprising”, een film over de anti-racismebeweging in Europa.

Lees, kijk en luistertips:
Zapatista podcast, hier te beluisteren

Decolonize this place – downloadable materials for the movement, hier te downloaden

Adrienne Maree Brown – We will not cancel us, klik hier

Sandew Hira – Politiek geweld, Confrontatie, Dialoog en Verzoening in Suriname 1/2, bekijk hier

Standaard
Geen categorie

Earth Day Lezing: Rechten van de Natuur als onderdeel van de wetgeving

Hoe gebruiken communities de wet voor een herziening van `mens vs. Natuur relatie´. In het kader van Earth Day en the Century of Indigenous Liberation organiseert Aralez een lezing met dr. Daphina Misiedjan in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam).

De Rechten van de Natuur is een rechts discipline die elke dag ontwikkeld en groeit. Deze discipline ziet de Natuur en natuurlijke fenomenen als rivieren, bergen en bossen als dingen die, net als mensen, rechten hebben. Denk hierbij aan rechten voor herstel, bescherming, etc. Net als bij mensenrechten kunnen de Rechten van de Natuur worden afgedwongen en bekrachtigd in de rechtbank. De erkenning van Rechten van de Natuur is een langdurige strijd geweest van lokale en vaak Inheemse communities. In deze lezing zal dr. Misiedjan uitleggen welke historische rol de wet heeft gespeeld in het mogelijk maken van ecologische degradatie en hoe communities deze uitbuitings relatie met de natuur hebben bestreden middels hun eigen wereldbeelden en zelfbeschikkingsrechten. De Rechten van de Natuur zullen worden verkend als een nieuwe vorm van wetgeving, wat bijdraagt aan het zien van de Natuur als een subject met rechten in plaats van een object wat uitgebuit kan worden. Daarnaast zullen er verschillende uitdagingen worden verkend die te maken hebben met deze onderwerpen.


Biografie
Dr. Daphina Misiedjan is een assistent-professor in mensenrechten en het milieu aan het International Institute of Social Studies (ISS/Erasmus University Rotterdam). Daarnaast is ze associated researcher bij het Utrecht Center for Oceans and Sustainability Law en is ze een expert bij het United Nations Harmony with Nature programma. Ze heeft een PhD in Legal Research aan de universiteit van Utrecht en haar eerste boek is getiteld: Towards a Sustainable Human Rights to Water. Ze heeft gepubliceerd op verschillende ecologische vraagstukken, in het bijzonder gerelateerd aan water in de context van Suriname, Yemen en het Nederlandse koninkrijk. Dr. Misiedjan is opgegroeid in Nederland en heeft een Marron Surinaamse afkomst. Haar interesses liggen bij milieugerelateerde ontwikkeling in het zogenaamde Globale Zuiden, met een nadruk op de Cariben. Daarnaast is ze geïnteresseerd in hoe milieurechtvaardigheid wordt gegenereerd binnen gemarginaliseerde groepen in het zogenaamde Globale Noorden.

Lees tips:
Pollution is Colonialism geschreven door Max Liboiran

Dear Science and Other Stories geschreven door Katherine McKittrick

Decolonial Ecology: Thinking from the Carribean World (Critical South) door Malcolm Ferdinand

Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600 – 1860 geschreven door Richard H. Grove


Standaard
Geen categorie

Nederland en Indonesië: recht op herstel | Decolonial Learning Session #16

Momenteel verschijnen steeds meer boeken, artikelen, exposities en onderzoeken over de Nederlandse bezetting van Indonesië. Veel aandacht gaat uit naar de onafhankelijkheidsstrijd van 1945-1949 die door Nederlanders lang als ‘politionele acties’ werd geduid terwijl het om een ‘herbezetting’ ging.

1945-1949 is een periode die voor Nederlanders en gelijkgestelde Indo-Europeanen vaak wordt herinnerd in termen van ‘verlies’ en ‘trauma’. Tijdens deze Decolonial Learning Session onderzoeken we de vraag hoe kritische Indonesiërs aankijken tegen de manier waarop er in Nederland momenteel met deze geschiedenis wordt omgegaan. In hoeverre nemen Nederlandse historici, instellingen en politici verantwoordelijkheid voor deze geschiedenis? Wordt er ook gewerkt aan het herstellen van de schade en is dit af te dwingen? Wat zijn de obstakels die rechtsherstel bemoeilijken?

Aan de hand van de rechtszaken die Stichting K.U.K.B onder leiding van Jeffry Pondaag heeft gevoerd, proberen we te begrijpen hoe institutioneel racisme en kolonialisme doorwerkt in de Nederlandse opstelling ten aanzien van deze geschiedenis. Daarnaast wordt ook gereflecteerd op de manier waarop koloniale propaganda de geschiedschrijving over de Nederlandse bezetting van Indonesië nog steeds beïnvloedt. Door de bewuste verwarring die is gecreëerd blijven belangrijke dekoloniale stemmen buiten beeld. We zullen naar deze vraagstukken kijken middels een diepte interview met Jeffry Pondaag en historicus Marjolein van Pagee, oprichter van Histori Bersama.


Om de audio van deze sessie als podcast te beluisteren klik je hier

Bio van de sprekers
Jeffry Pondaag is voorzitter van Stichting Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) dat werd opgericht op 5 mei 2005. De stichting heeft een vestiging in Indonesië en in Nederland en behartigt de belangen van  (Indonesische) burgerslachtoffers die onder de Nederlandse koloniale bezetting hebben geleden, zoals de slachtoffers van de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door Nederlandse militairen tussen 1945-1949. K.U.K.B. strijdt voor rechtsherstel en volmondige excuses van de Nederlandse regering aan Indonesische slachtoffers, de juridische erkenning van 17 augustus 1945 als de Indonesische onafhankelijkheidsdatum, erkenning van de oorlogsschade, alle roof en het leed dat het Indonesische volk is aangedaan. Daarnaast zet de stichting zich ook in voor de 7000 Indonesië-weigeraars die 4 tot 7 jaar gevangenisstraf hebben gekregen en eerherstel verdienen. Zie voor meer informatie hun website: https://kukb.nl

Marjolein van Pagee is historicus, auteur en oprichter van stichting Histori Bersama. Al meer dan tien jaar verdiept zij zich in de geschiedenis van de Nederlandse bezetting van Indonesië. Eerst als fotograaf en journalist en later ook als historicus. Ze reisde veel naar Indonesië en verbleef langere tijd in Surabaya, Oost-Java. Vanaf 2016 volgde zij de master Koloniale en Wereldgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar toelatingsscriptie ging over de rechtszaken van K.U.K.B. en had als titel: De Nederlandse politieke verantwoordelijkheid en oorlogsmisdaden in Indonesië (1945-2016).  Sindsdien is zij nauw bij de stichting betrokken. In datzelfde jaar richtte zij haar eigen stichting Histori Bersama op: een online platform met vertalingen van artikelen uit Nederlandse of Indonesische media die gaan over koloniale geschiedenis. In 2021 schreef ze haar eerste boek: Banda. De genocide van Jan Pieterszoon Coen. Vanaf het moment dat het grote Indonesië-onderzoek in 2017 gelanceerd werd,  sprak zij zich steeds uit tegen de aanpak en opzet van de studie. Ze zorgde ervoor dat de kritische open brief van Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy via Histori Bersama in drie talen gepubliceerd werd. Zie: https://historibersama.com/ of haar persoonlijke website: https://marjoleinvanpagee.nl/

Lees en luistertips:
> Questions about the Dutch research project – Open Letter: klik hier

>Racial Apartheid continues targeting Indonesian war victims: klik hier

>Francisca Pattipilohy (93) on decolonization: klik hier

>Interview met Marjolein van Pagee over ‘Banda’ (49:43 min.): klik hier


>Interview met Jeffry Pondaag (49:57): klik hier

>Angga Indrawan ‘de huichelachtige excuses van Koning Willem-Alexander’: klik hier

Standaard
Geen categorie

How do we stop the war in Ukraine? | Decolonial Learning Session #15

Ukrainians are now suffering under an illegal and brutal invasion of Russia. International aggression has major consequences and can lead to mass losses of human lives. 2.4 million dead in Iraq. 1.2 million dead in Afghanistan and Pakistan in US war against the Taliban. Can that kind of fate still be prevented in Ukraine?

The Western response is caught in a war fever: sanctions against Russia, weapons to Ukraine and more military budgets for NATO. US and European policymakers are already preparing for a protracted guerrilla war, some openly talking about ​​turning Ukraine into a new ‘Afghanistan’. Although the primary fault is clearly with the invader, Russia – the West seems eager to prolong the war indefinately. Could diplomacy succeed and prevent such a tragic fate?

In this decolonial learning session, we’ll dive deeply into the origins of the 8-year long war in Ukraine to debunk some of the common misconceptions about the country. From the EuroMaidan movement to the relevance of fascist movements; from the expansion of NATO and Russian imperialism to IMF neoliberal imposition in Ukraine. How can a balanced account of the conflict help us further towards a peace accord? And what can people in the West actually do in solidarity with Ukraine?


For the audio recording, click here

Bio Volodymyr Ishchenko
Volodymyr Ishchenko is a research associate at the Institute of East European Studies, Freie Universität Berlin. His research focused on protests and social movements, revolutions, radical right and left politics, nationalism and civil society. He authored a number of peer-reviewed articles and interviews on contemporary Ukrainian politics, the Euromaidan uprising, and the ensuing war in 2013-14 — published in Post-Soviet Affairs, Globalizations and New Left Review, among other journals. He has been a prominent contributor to major international media outlets, such as The Guardian and Jacobin since 2014. He is working on a collective book manuscript, The Maidan Uprising: Mobilization, Radicalization, and Revolution in Ukraine, 2013-2014.

Reading tips
> Nationalist Radicalisation Trends in Post-Euromaiden Ukraine, click here

> How Maidan Revolutions Reproduce and Intensify the Post-Soviet Crisis of Political Representation, click here

> Ukrainians Are Far From Unified on NATO. Let Them Decide for Themselves, click here

> A Russian Invasion of Ukraine Could Destabilize Russia’s Political Order, click here

> Russia’s war in Ukraine may finally end the post-Soviet condition, click here

> `Stopping the war is the absolute priority´, click here

Standaard
Geen categorie

How imperialism drives the climate catastrophe | Decolonial Learning Session #14

Towards a people’s green new deal

Nearly a billion people have no access whatsoever to electricity, whilst the rich are embarking on space trips and fantasize about colonizing mars. Yet the climate crisis is not just marked by economic inequality. It is marked by imperialism. 92 percent of the climate catastrophe engulfing the planet is caused by Global North, robbing formerly colonized countries of the atmospheric space required to ensure humane living standards. To make matters worse, every year immense amounts of resources and labor-power are drained from the Global South to the Global North, to maintain a wasteful consumption lifestyle that is killing the planet.

This fossil-based capitalism is backed by a massive imperial army of NATO, a bloc of rich countries spending more on the military than the rest of the world combined. A bloc that is invading nations, overthrowing governments and brutally sanctioning entire peoples that refuse to bow down. Proposals for a Green New Deal that do not tackle imperialism are bound to fail, exacerbating a system that is marked by climate apartheid. Max Ajl will be joining us to unpack the various Green New Deal proposals that are out there, and help us find out what an anti-imperialist climate strategy could look like.

For the audio recording, click here.

Bio: Max Ajl

Max Ajl is the author of the critically acclaimed book A People’s Green New Deal, which scrutinizes the most famous green new deal proposals and offers an eco-socialist and anti-imperialist alternative. Max is an associated researcher with the Tunisian Observatory for Food Sovereignty and the Environment, an associate editor at Agrarian South & Journal of Labor and Society, and a postdoctoral fellow with the Rural Sociology Group at Wageningen University. He is currently working on a book about the role of peasants in the underknown Tunisian revolution of 1942-1956. Throughout his work, Max focusses on national liberation, peasant struggles and anti-imperialism.

Additional reading:

> A People’s Green New Deal, by Max Ajl, 2021. Click here.

> People’s Agreement of Cochabamba at World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, April 22nd, Cochabamba, Bolivia. Click here.

> The Age of Imperialism is Not Over—But We Can End It, Click here. 

> “Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary” by Jason Hickle in The Lancet Planetary Health, 2020. Click here. 

> Red Vegans Against Green Peasants, New Socialist, Click here. 

Standaard
Geen categorie

Co-existence of traditional medicine next to conventional medicine in the post-colonial Caribbean | Decolonial Learning Session #13

How does traditional medicine co-exist next to conventional medicine in the post-colonial Dutch Caribbean?

During this Decolonial Learning Session Durwin Lynch will touch upon inter-and transgenerational traumas of Dutch Caribbean (sub)communities in relation to colonialism, racism and oppression. In his view embracing traditional healing practices, that have in general been kept ‘invisible’ throughout history, might support healing processes of inter and transgenerational trauma. He will focus his talk on exploring the deeper rooted tensions that both support and hinder the coexistence of traditional and conventional Western medicine/healing in the Dutch Caribbean. What are the historical roots of these tensions? To what extent is a potential bridge between traditional and conventional Western medicine/healing desirable and possible?

For the audio recording, click here.

Bio Durwin Lynch:

Durwin Lynch originates from the Dutch Caribbean (born in Surinam, raised on Curacao) and has a strong interest in addressing inter-and transgenerational trauma healing of Dutch Caribbean (sub) communities. He works as a PhD Researcher on the topic of ‘Public Engagement in Science’ at the Athena Institute Vrije Universiteit Amsterdam, and is the Program Coordinator of the Master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences.

Additional reading:

> Advances and Challenges in Safeguarding Traditional Medicine in Curaçao,  in Traditional Medicine: Sharing Experiences from the Field, by R. Ansano, 2019. Click here.

> Hende a Hasi Malu Pé: Popular Psychiatric beliefs in Curacaoan Culture, by R. M. Allen, 2005. Click here.

> Traditional healing practices originating in Aruba, Bonaire, and Curaçao: A review of the literature on psychiatry and Brua, in Transcultural psychiatry, 52(6), 2015. J Blom et al. Click here.

> Interview with Kevin Osepa – The Curaçao Artist Exploring Afro-Caribbean Spiritual Culture. Click here.

Standaard
Geen categorie

Dutch colonialism in the 21st Century Caribbean | Decolonial Learning Session #12

Colonial politics and practices of the Netherlands on Bonaire and other Caribbean islands.

In this learning session, Kjelld Kroon will share with us how Bonaire experiences colonial politics from the European Netherlands in the 21st century. Leading to the questions: How can it be that the Netherlands that speaks so much of human rights and equality is violating these principles so systematically in the so called ‘Dutch Caribbean’? How can colonialism have ended when there are ‘oversea territories’ and can there be such a thing as ‘fair’ dependency?

For the audio recording, click here.

Bio Kjelld Kroon:

Kjelld Kroon comes from Rincon/Bonaire and studies in Leiden. He is an activist for Bonaire’s political rights and did an internship at Human Rights Bonaire in 2021. As a philosophy student; Global and comparative perspectives (Leiden) he specializes in decolonial and political philosophy.

Further reading material:

> The Dutch Caribbean Municipalities in Comparative Perspective by Wouter Veenendaal, In Island Studies Journal, Vol. 10 No.1, 2015. Click here.

> Bonaire’s Green Paper: Re-listing Bonaire on the United Nations’ List of Non-Self-Governing Territories, Foundation Nos Kier Boneiru Bek, Bonaire, 2017. Click here.

> Decolonising the Caribbean Dutch Policies in a Comparative Perspective by Inge Klinkers & Gert Oostindie. Click here.
> Political decolonization and self-determination : the case of the Netherlands Antilles and Aruba . Click here.

Standaard
Geen categorie

“Affirmative action” in een kleurenblinde context | Decolonial Learning Session #11

“Ik zie geen kleur, want iedereen is gelijk aan mij”

“Ik zie geen kleur, want iedereen is gelijk aan mij”, is een veelgebruikte uitdrukking in Nederland. “Positieve discriminatie” in het onderwijs en de arbeidsmarkt stuiten vaak op weerstand en kritiek. Toch voert ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, al 25 jaar programma’s uit in het kader van positieve actie, de Nederlandse vertaling van “Affirmative Action”, met steun van het Ministerie van Onderwijs en grote namen in het bedrijfsleven. Hoe heeft ECHO dit bereikt en wat kunnen we van deze aanpak leren? In een gesprek met Mary Tupan, directeur van ECHO, wordt het publiek uitgenodigd om deze vragen te onderzoeken.

Voor audio kan je hier klikken.

Bio Mary Tupan-Wenno:

Mary Tupan-Wenno is de uitvoerend directeur van ECHO, Expertisecentrum voor Diversiteitsbeleid in Den Haag, Nederland. Haar professionele betrokkenheid bij ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs begon bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mary heeft meer dan 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van beleid en programma’s om de toegang tot en het succes van ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs te verbeteren, met een specifieke focus op etnische diversiteit. Mary is een van de oprichters van het European Access Network (1991) en van GAPS, Global Access to Postsecondary Education Initiative (2016) en een lid van de raad van bestuur van zowel EAN als GAPS. ECHO is een non-profitorganisatie die zich richt op de ontwikkeling van nieuwe strategieën, beleid en praktijk om diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. ECHO werkt nationaal en internationaal samen met scholen, universiteiten, bedrijven, overheden, studenten- en maatschappelijke organisaties.

Lees:

>  Datacollectie & Diversiteit: kleurenbewust meten, Pravini Baboeram Klik hier

> Re-thinking Policy and moving towards Inclusion in Education, by Mary Tupan-Wenno, Josefien van Marlen & Simone Aumaj Klik hier

Kijk:

> ECHO Award 2020- LIVECAST PAKHUIS DE ZWIJGER 8 DECEMBER Klik hier 

Luisteren: 

> Students-4-Students podcast Klik hier

Standaard
Geen categorie

Pan-Afrikan & Decolonial Perspective on Reparations | Decolonial Learning Sessions #10

What is the necessity for (holistic) reparations and what would it entail in practise?

More than 500 years of colonialism has institutionalized various forms of oppression and extraction ranging from genocide, ecocide, continuous warfare, economic/social inequalities, racism and exploitation. How can we better understand the impact of colonialism reflected in today’s world and power relations, specifically by looking at the consequences of Transatlantic slavery for both the Afrikan continent and the Afrikan diaspora? What would reparations for this massive crime against humanity look like? What are examples of initiatives and efforts made to stop and repair this harm on an international level? And how does Afrikan Reparations relate to the struggles of other peoples who have also experienced historical & contemporary group-based injustice? Esther Stanford-Xosei will explore these questions from a Pan-Afrikan, Internationalist and decolonial perspective.

For the audio recording, click here.

Bio Esther-Stanford Xosei:
Esther-Stanford Xosei is a Reparations Specialist, Legal Advisor, International Advocate, Political Advisor, Scholar-Activist, Media Spokesperson, Environmentalist, Historian, Educator, Trainer, Keynote Speaker and Mentor. On a personal, political and professional level, repairing the historical and ongoing damage to Afrikan people and Mother Earth motivates Esther-Stanford Xosei to do her work.

Further reading and watching tips

Read:

>  “Slavery Reparations The time is now” by Nora Wittman. Click here.

> United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Click here.

> Reparations and A New Global Order: A Comparative Overview by Professor Chinweizu. Click here.

>Why I as a Reparations Activist Participated on XRs Rebellion Day. Click here.

> Reparations — Legally Justified and Sine qua non for Global Justice, Peace and Security Nora Wittman. Click here.

Watch:

> Esther Stanford-Xosei @ 6. Panafrikanismus Kongress 2017 on 5 principles of Reperations of International criminal law. Click here.

Standaard