Geen categorie

De impact van het kolonialisme op queer identiteiten in India | Decolonial Learning Session #18

In het kader van Indian History Month gaf Rocher Koendjbiharie een lecture over de impact van het kolonialisme op queer identiteiten in India.

Het Westen claimt de voorloper te zijn op LHBTQIA+ rechten en ziet zichzelf als de drager van progressieve waarden. Met een wijzende vinger veroordeelt het Westen landen in het Mondiale Zuiden die de rechten van de LHBTQIA+ gemeenschap onvoldoende waarborgen. Maar, het Westen besteed geen aandacht aan het feit dat veel sentimenten en soms zelfs wetgevingen in deze landen juist een erfenis zijn van de Westerse aanwezigheid ten tijde van het kolonialisme. In deze Decolonial Learning Session gaf Rocher Koendjbiharie inzicht in de impact van het kolonialisme op  queer identiteiten. Aan de hand van voorbeelden uit India laat hij zien hoe landen die nu worden veroordeeld op LHBTQIA+ vraagstukken juist een rijke geschiedenis aan genderdiversiteit en queer identiteiten hebben en door het kolonialisme zijn onderdrukt en gewist.

Om de audio van deze sessie als podcast te beluisteren klik je hier

Biografie
Rocher Koendjbiharie is schrijver, spreker, podcaster en publicist. Hij is oud-hoofdredacteur van online LHBTQIA+-platform Expreszo.nl en nu podcast-host van Nee, Man de podcast. Middels geschreven en gesproken woorden probeert hij de wereld een betere plek te maken. Hij ziet zijn pen als een wapen in zijn strijd tegen onrecht.

Lees, kijk en luistertips:

Standaard
Geen categorie

H.E.R.S.T.E.L.: Coalitiebouw in de praktijk | Decolonial Learning Session #17

In deze Decolonial Learning Session introduceert decolonial organizer Pravini Baboeram een framework voor activisten en organisaties die zich inzetten tegen onderdrukking om visie en expressie te geven aan positieve doelen: strijden vóór H.E.R.S.T.E.L.

Pravini legt in het begin van de sessie een aantal pijlers delen die kunnen helpen bij coalitiebouw voor dekolonisatiewerk. Belangrijk hierbij is dat het framewerk geen EXTRA werk bovenop het campagnewerk dat je al doet geeft, maar meer helpt de verbanden tussen de verschillende anti-racisme, anti-sexisme, anti-validisme, anti-kapitalistische actoren te versterken door een gedeelde horizon: H.E.R.S.T.E.L.

Twee speciale gasten voorzagen ons van een voorbeeld van hoe hun werk past binnen H.E.R.S.T.E.L. framewerk.

Benieuwd? Bekijk de sessie en raak betrokken als persoon of samen met anderen met wie je samenwerkt aan verandering. In het tweede deel van de Decolonial Learning Session werd er in break out rooms gereflecteerd op een discussievraag. We sluiten af met het plenair delen van inzichten en mogelijke manieren voor follow-up betrokkenheid.Biografie
Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie en anti-racisme. Ook is zij werkzaam voor een non-profit organisatie die zich bezig houdt met diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is ze mede-oprichter van Holi is geen Houseparty, een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi, en initiatiefnemer van de Anti-racisme Stemwijzer. Ook heeft ze de campagne Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary. Pravini heeft ook Indian History Month opgezet om verhalen en bijdragen van mensen uit de Indiase diaspora te vieren. In 2019 bracht ze haar nieuwe album uit en documentaire “The Uprising”, een film over de anti-racismebeweging in Europa.

Lees, kijk en luistertips:
Zapatista podcast, hier te beluisteren

Decolonize this place – downloadable materials for the movement, hier te downloaden

Adrienne Maree Brown – We will not cancel us, klik hier

Sandew Hira – Politiek geweld, Confrontatie, Dialoog en Verzoening in Suriname 1/2, bekijk hier

Standaard
Geen categorie

Nederland en Indonesië: recht op herstel | Decolonial Learning Session #16

Momenteel verschijnen steeds meer boeken, artikelen, exposities en onderzoeken over de Nederlandse bezetting van Indonesië. Veel aandacht gaat uit naar de onafhankelijkheidsstrijd van 1945-1949 die door Nederlanders lang als ‘politionele acties’ werd geduid terwijl het om een ‘herbezetting’ ging.

1945-1949 is een periode die voor Nederlanders en gelijkgestelde Indo-Europeanen vaak wordt herinnerd in termen van ‘verlies’ en ‘trauma’. Tijdens deze Decolonial Learning Session onderzoeken we de vraag hoe kritische Indonesiërs aankijken tegen de manier waarop er in Nederland momenteel met deze geschiedenis wordt omgegaan. In hoeverre nemen Nederlandse historici, instellingen en politici verantwoordelijkheid voor deze geschiedenis? Wordt er ook gewerkt aan het herstellen van de schade en is dit af te dwingen? Wat zijn de obstakels die rechtsherstel bemoeilijken?

Aan de hand van de rechtszaken die Stichting K.U.K.B onder leiding van Jeffry Pondaag heeft gevoerd, proberen we te begrijpen hoe institutioneel racisme en kolonialisme doorwerkt in de Nederlandse opstelling ten aanzien van deze geschiedenis. Daarnaast wordt ook gereflecteerd op de manier waarop koloniale propaganda de geschiedschrijving over de Nederlandse bezetting van Indonesië nog steeds beïnvloedt. Door de bewuste verwarring die is gecreëerd blijven belangrijke dekoloniale stemmen buiten beeld. We zullen naar deze vraagstukken kijken middels een diepte interview met Jeffry Pondaag en historicus Marjolein van Pagee, oprichter van Histori Bersama.


Om de audio van deze sessie als podcast te beluisteren klik je hier

Bio van de sprekers
Jeffry Pondaag is voorzitter van Stichting Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) dat werd opgericht op 5 mei 2005. De stichting heeft een vestiging in Indonesië en in Nederland en behartigt de belangen van  (Indonesische) burgerslachtoffers die onder de Nederlandse koloniale bezetting hebben geleden, zoals de slachtoffers van de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door Nederlandse militairen tussen 1945-1949. K.U.K.B. strijdt voor rechtsherstel en volmondige excuses van de Nederlandse regering aan Indonesische slachtoffers, de juridische erkenning van 17 augustus 1945 als de Indonesische onafhankelijkheidsdatum, erkenning van de oorlogsschade, alle roof en het leed dat het Indonesische volk is aangedaan. Daarnaast zet de stichting zich ook in voor de 7000 Indonesië-weigeraars die 4 tot 7 jaar gevangenisstraf hebben gekregen en eerherstel verdienen. Zie voor meer informatie hun website: https://kukb.nl

Marjolein van Pagee is historicus, auteur en oprichter van stichting Histori Bersama. Al meer dan tien jaar verdiept zij zich in de geschiedenis van de Nederlandse bezetting van Indonesië. Eerst als fotograaf en journalist en later ook als historicus. Ze reisde veel naar Indonesië en verbleef langere tijd in Surabaya, Oost-Java. Vanaf 2016 volgde zij de master Koloniale en Wereldgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar toelatingsscriptie ging over de rechtszaken van K.U.K.B. en had als titel: De Nederlandse politieke verantwoordelijkheid en oorlogsmisdaden in Indonesië (1945-2016).  Sindsdien is zij nauw bij de stichting betrokken. In datzelfde jaar richtte zij haar eigen stichting Histori Bersama op: een online platform met vertalingen van artikelen uit Nederlandse of Indonesische media die gaan over koloniale geschiedenis. In 2021 schreef ze haar eerste boek: Banda. De genocide van Jan Pieterszoon Coen. Vanaf het moment dat het grote Indonesië-onderzoek in 2017 gelanceerd werd,  sprak zij zich steeds uit tegen de aanpak en opzet van de studie. Ze zorgde ervoor dat de kritische open brief van Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy via Histori Bersama in drie talen gepubliceerd werd. Zie: https://historibersama.com/ of haar persoonlijke website: https://marjoleinvanpagee.nl/

Lees en luistertips:
> Questions about the Dutch research project – Open Letter: klik hier

>Racial Apartheid continues targeting Indonesian war victims: klik hier

>Francisca Pattipilohy (93) on decolonization: klik hier

>Interview met Marjolein van Pagee over ‘Banda’ (49:43 min.): klik hier


>Interview met Jeffry Pondaag (49:57): klik hier

>Angga Indrawan ‘de huichelachtige excuses van Koning Willem-Alexander’: klik hier

Standaard
Geen categorie

How do we stop the war in Ukraine? | Decolonial Learning Session #15

Ukrainians are now suffering under an illegal and brutal invasion of Russia. International aggression has major consequences and can lead to mass losses of human lives. 2.4 million dead in Iraq. 1.2 million dead in Afghanistan and Pakistan in US war against the Taliban. Can that kind of fate still be prevented in Ukraine?

The Western response is caught in a war fever: sanctions against Russia, weapons to Ukraine and more military budgets for NATO. US and European policymakers are already preparing for a protracted guerrilla war, some openly talking about ​​turning Ukraine into a new ‘Afghanistan’. Although the primary fault is clearly with the invader, Russia – the West seems eager to prolong the war indefinately. Could diplomacy succeed and prevent such a tragic fate?

In this decolonial learning session, we’ll dive deeply into the origins of the 8-year long war in Ukraine to debunk some of the common misconceptions about the country. From the EuroMaidan movement to the relevance of fascist movements; from the expansion of NATO and Russian imperialism to IMF neoliberal imposition in Ukraine. How can a balanced account of the conflict help us further towards a peace accord? And what can people in the West actually do in solidarity with Ukraine?


For the audio recording, click here

Bio Volodymyr Ishchenko
Volodymyr Ishchenko is a research associate at the Institute of East European Studies, Freie Universität Berlin. His research focused on protests and social movements, revolutions, radical right and left politics, nationalism and civil society. He authored a number of peer-reviewed articles and interviews on contemporary Ukrainian politics, the Euromaidan uprising, and the ensuing war in 2013-14 — published in Post-Soviet Affairs, Globalizations and New Left Review, among other journals. He has been a prominent contributor to major international media outlets, such as The Guardian and Jacobin since 2014. He is working on a collective book manuscript, The Maidan Uprising: Mobilization, Radicalization, and Revolution in Ukraine, 2013-2014.

Reading tips
> Nationalist Radicalisation Trends in Post-Euromaiden Ukraine, click here

> How Maidan Revolutions Reproduce and Intensify the Post-Soviet Crisis of Political Representation, click here

> Ukrainians Are Far From Unified on NATO. Let Them Decide for Themselves, click here

> A Russian Invasion of Ukraine Could Destabilize Russia’s Political Order, click here

> Russia’s war in Ukraine may finally end the post-Soviet condition, click here

> `Stopping the war is the absolute priority´, click here

Standaard